FAQ - Vanliga frågor

Hur fungerar Dry Power?
Dry Power laddar byggnadskonstruktionen med positiva joner (+) och pressar det positiva vattnet ut/ner från byggnaden mot jord (-)

Hur ser jag att jag har fuktproblem?
Utfällningar av kalk eller salt, målning eller puts flagnar, tapeter lossnar.

Hur lång tid ska jag räkna med att det tar för väggarna att torka?
Fyra till sex veckor.

Kan Dry Power-systemet monteras utvändigt?
Ja.

Blir effekten reducerad vid utvändig montering?
Nej men torktiden kan bli något längre.

Jag har källarväggar av granit, kan jag förvänta mig att de blir torra med Dry Power?
Ja, men det måste vara betong mellan stenarna, där Dry Power griper fatt och stoppar genomströmningen.

Jag har väggar av tegelsten, kan jag förvänta mig att få dem torra?
Ja.

Vatten kommer in genom sprickor i väggen, kan Dry Power-systemet avhjälpa detta?
Sprickor måste tätas fysiskt med betong, därefter kan Dry Power torka konstruktionen.

Det kommer in vatten i mellanrummet vägg/golv. Kan Dry Power-systemet avhjälpa detta?
Efter att läckan tätats fysiskt kommer Dry Power att torka konstruktionen.

Jag har Tresonit/Siporex i väggarna. Kan det skapa problem?
Tresonit och Siporex utgör ofta den inre delen av en murvägg. Vi monterar systemet så att det når in i själva betongen för att torka ut väggen.

Finns det någon strålningsrisk med Dry Power?
Nej, systemet sänder endast ut svagströmspulser.

Är Dry Power-systemet dyrt i drift?
I en vanlig bostad på cirka 100 kvm ligger elförbrukningen för Dry Power på 50–100 kronor per år.