Bevisad funktion

Metoden är vetenskapligt testad av Norges Byggforskningsinstitutt, NBI.
En installation har utvärderats under sex år i en större fastighet i Fredrikstad i Norge. Fuktproblemen var stora och ytterväggarna placerade under grundvattennivå.
NBI konstaterar att innerväggarna i fastighetens källare har torkat upp till 45% relativ fuktighet, RF.
I ytterväggarna är fukttillförseln hög men fuktnivån i betongen hålls under 75% RF.
Rapporten visar att en korrekt monterad elektroosmosanläggning minskar fuktigheten markant.
Läs hela rapporten här
Rapport NBI
 

Attachment: